ช่อง Thaisat Channel

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ปลุกพลังคนดาวเทียมร่วมกันเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวี

[2] แนะนำแผงสายอากาศและวิธีการประกอบแผงสายอากาศ TD-5E

[3] วิธีประกอบจานและคุณสมบัติของจาน 35CM ไทยแซท

[4] วิธีสังเกตุจาน 35 คุณภาพ ไทยแซท

[5] โปรแกรม..พาเพื่อนช่าง...เที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

[6] ทดสอบรับสัญญาณ ด้วยจาน KU 35 CM ที่ แม่ฮองสอน

[7] ตอบ"คำถาม"เพื่อนช่างถามมา

[8] มาชมรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ พาเพื่อนช่าง...บินเหนือเมฆ

[9] เยี่ยมร้าน นิกส์แซทสุพรรณ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version