แจ้งข่าวอบรมสัมนา

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] อบรมจานดาวเทียม MOVE

[2] จัดอบรมเทคนิคการติดตั้งงานระบบทีวีดิจิตอลและการติดตั้งจานดาวเทียม จ.ปทุมธานี

[3] เมื่อไหร่จะเปืดการอบรมเรื่อง TV digital อีกครับ

[4] สอบถามเรื่่องสติ๊กเกอรท้ายรถครับ

[5] ขอเรียนเชิญเพื่อนช่างและผู้ที่สนใจร่วมงานสัมมนาเปิดตัวสินค้าและให้ความรู้เรื่อง

[6] ฝากประชาสัมพันธ์งานอบรมทำบัตรช่างแม่ฮ่องสอนด้วยครับ

[7] อยากทำบัตร ตัวแทนติดตั้ง ของไทยแซท ครับ

[8] Thaisat สนับสนกกจกรรมการแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม การศึกษาทั่วประเทศ

[9] ไทยแซท ร่วมกับ แมงป่องแซทจัดทำบัตรตัวแทนติดตั้งไทยแซทให้เพื่อนช่าง ที่ จ.ขอนแก่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version